Школа ХХI століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства. Частина 1

ВСТУП. НОВИЗНА ПРОЕКТУ

Останніми роками в системі довузівської освіти України й інших країн СНД загострилися проти­річчя та проблеми соці­ально-педагогічного характеру. Ідея створення загальноосвітніх комплексів проєвропейського типу (далі — ЗКПТ) з’явилася в ре­зультаті звернення батьків, які хотіли б дати своїм дітям шкільну освіту, наближену до сучасних європейських традицій і норм для подальшого навчання як в Україні, так і за кордоном.

Міжнародний пілотний соціально-педагогічний проект «Шко­ла XXI століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства» (далі — проект) було розроблено та прийнято до ре­алізації влітку 2009 року в межах щорічного літнього Міжнарод­ного психолого-педагогічного фестивалю «Перспектива»[1], який в липні проводять у м. Іллічівську Одеської області. Первісно про­ект було розроблено як тривалий, без чіткого строку закінчення, а також як базовий для модернізації різних освітніх систем — від окремих навчально-виховних установ до управлінь/відділів освіти район­них/міських рад.

Учасниками проекту є державні освітні структури, громадські організації/об’єднання педагогів, психологів і батьків з України, Росії, Молдови та Румунії, а також мережа пілотних навчально- виховних установ. Особливістю висококваліфікованої міжнародної команди розробників, експер­тів і тренерів проекту є готовність до співробітництва та здатність реально впроваджувати продук­тивні інновації.

Загальна концепція проекту, його соціально-педагогічні, соці­ально-психологічні, психолого-педа­гогічні й організаційно-педагогіч­ні складові є модулями із гнучкою структурою, що дозволяють без­перервну їхню модифікацію та модернізацію. Це значно розширює можливості та межі прое­кту, дозволяє його реалізацію на базі різних освітніх установ у різних країнах — як СНД, так і Східної Європи.

«Надзавдання» проекту полягає у формуванні загального культурно-освітнього простору як умови інтеграції освітніх систем України, країн СНД і Європейського Союзу.

Головною метою проекту є практична реалізація особистісно зорієнтованої освіти на базі пілот­них «дитиноцентриських»освіт­ніх установ/комплексів проєвропейського типу — комфортних, природодоцільних, максимально продуктивних для виховання, навчання, різнобічного розвитку й успішної соціалізації дітей за нових умов.

Серед стратегічних завдань проекту — робота із пробле­матикою модернізації та підвищення конкурентоспроможності освітніх установ, вирішення яких здатне перевести дискусію про просу­вання освітньої системи України шляхом інтеграції в євро­пейський освітній простір у нову пло­щину.

В межах проекту на базі пілотних освітніх установ прово­димо роботу з понад 10 стратегічними напрямами соціально-педагогічного, психолого-педагогічного та методико-технологіч­ного харак­теру, що забезпечують модернізацію та підвищення продуктивності освітніх установ: зниження здоров’явитратності та психологізації освітнього процесу; проектування та планування роботи школи за нових умов (на 4–5 років, на навчальний рік, на навчальний тиждень); реальне підви­щення продуктивності уро­ків, упровадження модульного навчання й організація освітнього про­цесу на підставі технологій тайм-менеджменту; індивідуалізо­ване навчання та робота з обдарова­ними дітьми із тьюторським супроводом; створення, апробування та поширення продуктивних дидактичних методик і техно­логій із урахуванням мнемотехніки[2], логіки, неориторики й ефективного педагогічного спілку­вання, ефективної наступності (ДНЗ-школа, 4–5 класи, педагогічна ко­манда класу-сім’ї учнів тощо); досягнення реального три/полілінг­візму; формування високоорганізованого освітнього се­редовища, що забезпечує демократичне та громадське виховання, а також різнобічний (емоційний, інтелектуальний, культурний тощо) роз­виток учнів та їхню успішну соціалізацію за умов інфор­маційного суспільства й європейської інтеграції; досягнення високої функ­ціональної грамотності, вільного володіння ІКТ[3] і комп’ютером; медіавиховання; створення громадських освітніх установ, підданих не лише відомчому, але й суспільному моніторингу, тощо.

 В межах проекту щороку проводимо великі міжнародні педа­гогічні форуми, конференції «Іннова­ційні методи в психології та пе­дагогіці», а також міні-фестивалі, семінари, тренінги та навчальні програми. Неабияку роль в ефективному розвитку цього проекту відіграє Міжнародний психо­лого-педагогічний фестиваль «Перспек­тива», в якому щороку беруть участь сотні педагогів різних країн.

Серед партнерів проекту — Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Генеральна асоціація вчителів Румунії, Всеросійський педагогічний портал «Завуч Інфо», Асоціація педагогів Молдови, Одеське педагогічне товариство, Асоціація розвитку творчої особистості «ВАРТО» (Вінниця, Україна), Управління освіти та методичні центри/кабінети низки міст (Вінниці, Ялти, Іллічівська, Хуста, Кишинева й ін.).

За три роки реалізації проекту його учасники опублікували понад 30 статей українською, російсь­кою і румунською мова­ми з актуальних проблем розвитку системи довузівської освіти в провідних педагогічних журналах. Деякі з них передруковані різними видавництвами по 2–3 рази.

З 2012–2013 навчального року в проекті беруть участь близько 70 тренерів, експертів і методис­тів, а також понад 500 педагогів із 11 пілотних освітніх установ.

______________________________________________________________

[1] Див.: http://festival.eidotehnika.org/

 [2] Мнемотехніка (від грецьк. mneme — пам’ять і techne — мисте­цтво) — спосіб поліпшення засвоєння нової інформації шляхом свідомого утворення асоціативних зв’язків за допомогою спеціаль­них методів і прийомів.

[3] Інформаційно-комунікативні технології

http://www.0552.ua/
Херсон конгресс родителей школа 21 века
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Культура
К 130-летию со дня рождения Остапа Вишни, в селе Крынки, Олешковского района, Херсонской области открыли выставку, посвященную жизни и творчеству выдающегося украинского юмориста. В экспозиции выставки были: книги, фотографии, вещи, собранные его друзьями и людьми, которые лично знали писателя. Некоторые  фотографии писателя, были найдены случайно и представлены впервые. Много времени составители выставки потратили на то, чтобы найти эти фотографии в частн...
Общество
На воскресенье, 17 ноября, Херсонская ТЭЦ подала отопление к 83% объектам. Теплогенерирующие предприятия «Теплотехсервис» и «Херсонтеплогенерация» — к 96% и 80% абонентам соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Херсонского городского совета. Работники ТЭЦ продолжают устранять повреждения на сетях и подключениях абонентов. В частности, устраняют порыв на улице Крымской в домах 146 и 148, на улице Покрышева, 2, улице Мозолевського, 24, улице Шовкуненка...
Культура
Сегодня, 17 ноября, в 15:00, в херсонском областном художественном музее им. А. Шовкуненко пройдет паблик-ток с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом «Почему художник не рискует молчать в бурном мире?». Вход свободный, по предварительной регистрации: http://bit.ly/2oJkYto. Александр Ройтбурд – известный украинский художник и скандально известный директор Одесского художественного музея, сумевший всего за год сделать музейное учр...
Власть
Херсонская область стала пилотным регионом по внедрению административной реформы. До конца 2019 года должны уволить 1200 госслужащих. В Центре занятости для безработных чиновников готовятся провести курсы по переобучению и будут подыскивать новые рабочие места, но сотрудники Центра не уверены, что всем предложат работу по специальности. Среди тех, кто попал под сокращение, — директор Департамента экологии и природных ресурсов Херсонской облгосадминистрации...
Криминал
Вчера, 16 ноября,  в Херсоне патрульная полиция  остановила на улице Паровозной, 7 грузовой автомобиль КАМАЗ, груженный песком. Об этом сообщил на своей официальной странице в фейсбуке глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев. Документов на груз у водителя не было. Патрульные вызвали на место происшествия специальную оперативную группу. «Есть подозрения в совершении преступления в сфере защиты окружающей среды — участие в незакон...
Общество
Генеральный директор ЗАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота на инвестиционном форуме «Таврийские горизонты» ответил на вопросы херсонских журналистов. Представителей СМИ интересовали три вопроса — экологическая безопасность, при строительстве гидроэлектростанции, сохранение культурного наследия — башни Витовта, и главный вопрос — зачем в Херсонской области, где бурными темпами развивается альтернативная энергетика нужна еще одна гидроэлектростанция. На все эти...
Криминал
История, которая случилась три года назад в Херсоне, может произойти, к сожалению, в любом городе Украины. Здесь и сейчас, в этой системе ценностей и не работающего Закона, украинцы беззащитны перед бездушным механизмом государственных структур, которые хотят, и главное, могут раздавить любого. И герою этой истории понадобилось немало мужества, чтобы выстоять в формируемых вокруг него чудовищных и абсурдных обстоятельствах, когда, казалось, весь мир был пр...
Общество
Предприятие «Чорноморнафтогаз» в ведении которого находится Стрелковское газовое меторождение, возле Арабатской стрелки, со следующего года планирует начать работы по бурению новой скважины. Работы и оборудование для бурения будут стоить около 60 миллионов гривен. При этом бурить собираются не на шельфе Азовского моря, а на суше, чтобы снизить траты на обслуживание скважины. Об этом на пресс-конференции в Генической райгосадминистрации  сообщило руководств...
Спорт
Команда Херсонской областной организации Федерации бокса Украины завоевала четыре золотых, три серебряных и две бронзовых медали на IV международном турнире на кубок ДВУФК памяти МС СССР В. Швачки в городе Днепр. Как стало известно журналистам сайта 0552 сегодня, 16 нояря 2019 года, победительницей в весовой категории до 60 кг. среди женщин-элиты стала херсонка Любовь Окша. «Золото» среди молодежи завоевали Екатерина Бондарчук (в весовой категории до 54кг....