За мотивами казки В. Гауфа.
Інсценування А. Колеснікова.